We gaan deze website verbeteren! Wilt u ons daarbij helpen? Fijn!

start onderzoek
*U geeft U Gids dan toestemming om uw e-mailadres te delen met onderzoeksbureau Enneüs. Uiteraard gebruikt Enneüs uw e-mailadres alleen voor dit onderzoek. Na afloop worden uw gegevens vernietigd.

Wijkverpleging

kies uw wijk

Wijkverpleging biedt persoonlijke verzorging en/of verpleging aan mensen met een (medische) zorgvraag. De gebruikelijke medische wijkverpleging wordt betaald uit de zorgverzekeringswet. Vraag daarom na bij uw zorgverzekeraar met welke organisaties zij hierover afspraken hebben gemaakt. Anders komt u mogelijk voor onnodig extra kosten te staan.

 

 

Verzorging en verpleging betekent: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging, of helpen met injecties. Deze verzorging en verpleging wordt betaald uit de zorgverzekeringswet. U hoeft er geen eigen bijdrage voor te betalen. Ook wordt uw eigen risico voor de zorgverzekering niet aangesproken. Die organisatie regelt de betaling met uw zorgverzekering.

Wanneer u persoonlijke verzorging nodig heeft vanwege psychiatrische problemen, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking, komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de WMO. Wanneer de zorgbehoefte langdurig nodig blijft en 24 uur per dag, komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz. Dit laatste geldt ook voor verpleging.

 

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken

mail icoon twitter logo facebook logo