Urgentie

kies uw wijk

Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Een urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegekend, in het geval dat iemand niet zelf zijn huisvestingsprobleem kan oplossen en buiten zijn schuld in de problemen is gekomen.

Gronden waarop een urgentie aangevraagd kan worden:

•Medische problemen;
•Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers);
•Relatiebeëindiging;
•Dreigende onvrijwillige dakloosheid;
•Financiële problemen;
•Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
•Sloop of verbetering woning;
•Werkzaam zijn in de zorg, onderwijs of politie (alleen in de stad Utrecht).

U kunt zelf inschatten of u kans maakt op urgentie via de urgentiewijzer.

Een aanvraag voor urgentie kan, gratis, gedaan worden bij Het Vierde Huis.

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken

mail icoon twitter logo facebook logo