Urgentie

kies uw wijk

Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Een urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegekend, in het geval dat iemand niet zelf zijn huisvestingsprobleem kan oplossen en buiten zijn schuld in de problemen is gekomen.

Basisvoorwaarden zijn een inschrijving bij Woningnet, gezinsinkomen niet hoger dan € 48.655, ingezetene zijn van de regio, beschikken over een zelfstandige woning, aantoonbaar eerst zelf naar een oplossing gezocht hebben niet in staat zijn zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen. Er moet sprake zijn van een bijzondere noodsituatie, die is ontstaan buiten iemands eigen schuld en die niet te voorzien was. Een verhuizing moet binnen zes maanden noodzakelijk zijn.

De gronden waarop een urgentie aangevraagd kan worden, zijn:
•Medische problemen;
•Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers);
•Relatiebeëindiging;
•Dreigende onvrijwillige dakloosheid;
•Financiële problemen;
•Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
•Sloop of verbetering woning;
•Werkzaam zijn in de zorg, onderwijs of politie (alleen in de stad Utrecht).

Een aanvraag urgentie kan gedaan worden bij het Vierde huis en is gratis. Zelf inschatten of u kans maakt op urgentie kunt u doen via  Urgentiewijzer.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids