Uitkeringen

kies uw wijk
Uitkeringen

Er zijn verschillende uitkeringen voor mensen die niet zelfstandig een minimuminkomen kunnen verdienen.

 • Anw (Algemene nabestaandenwet)

  Als uw partner is overleden kunt u onder voorwaarden een nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid krijgen. De Anw wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

  U krijgt een nabestaandenuitkering als uw partner op het moment van overlijden in Nederland woonde of werkte, u nog geen AOW ontvangt en u een kind onder de 18 jaar verzorgt of u voor minstens 45% arbeidsongeschikt bent.

  De hoogte van de nabestaandenuitkering hangt af van andere inkomsten die u heeft.

  Voor kinderen die volledig wees zijn geworden, is er in de Anw een wezenuitkering.

  Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Bel de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Anw, 030 - 2649003 of ga naar www.svb.nl

  Lees verder
 • Participatiewet (Bijstand)

  Bijstand is een minimuminkomen voor gezinnen die geen recht hebben op uitkering uit een werknemersverzekering of minder verdienen dan het sociaal minimum. De uitkering kent onder andere een vermogensgrens en sollicitatieplicht. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

  Bijstand is een vast bedrag afhankelijk van de leeftijd en woonsituatie. Meer informatie vindt u op: website van de Rijksoverheid de website van de gemeente Utrecht

  De uitkering kan aangevraagd worden via het digitaal loket van de gemeente 

 • Wajong (Jonggehandicapten)

  Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap? En u heeft daardoor moeite met het vinden of houden van werk? Dan kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of u mogelijkheden heeft om te werken en of u hierbij hulp nodig heeft.

  De Wajong is bedoeld voor jonggehandicapten. Daarmee worden mensen bedoeld die al op jonge leeftijd een ziekte of beperking hebben waardoor ze nooit kunnen werken. Een belangrijk verschil tussen de Wajong en de Participatiewet is dat de Wajong geen partnertoets of vermogenstoets heeft. De Wajong 2015 is alleen toegankelijk voor mensen die geheel geen arbeidsvermogen hebben. Als iemand gedeeltelijk of op termijn kan werken kan recht bestaan op een uitkering uit de Participatiewet.

  De Wajong is in de afgelopen jaren een paar keer veranderd. De ingangsdatum van uw Wajong bepaalt onder welke regels en voorwaarden u valt. 
  * Ontvangt u een Wajong die vanaf 1 januari 2015 is aangevraagd? Dan heeft u Wajong 2015.
  * Ontvangt u een Wajong die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 is aangevraagd? Dan heeft u nieuwe Wajong.
  * Ontvangt u een Wajong die vóór 2010 is aangevraagd? Dan heeft u oude Wajong.

  De Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Zie voor meer informatie de website van het UWV. 

  Lees verder
 • Wia/ Wao (Arbeidsongeschiktheid)

  De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) is een verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Werknemers die na 2 jaar ziekte nog voor tenminste 35 % arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een uitkering. De Wia is in de plaats gekomen van de Wao. De Wao blijft bestaan voor werknemers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

  De Wia kent 2 vormen: de WGA en de IVA. De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. De IVA is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

  De Wia begint 2 jaar loon bij ziekte van de werkgever of Zw-uitkering. Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon voor ziekte en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De IVA uitkering duurt tot uw pensioen, de duur van de WGA uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

   

  Meer informatie staat op de website van het UWV bij het onderdeel 'ziek'. 

  Lees verder
 • Ww (Werkloosheidswet)

  De Ww is een uitkering voor werknemers die minimal 26 weken van de 36 weken voor werkloosheid hebben gewerkt. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon voor werkloosheid en de duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De basisuitkering duurt 3 maanden. Als in de 5 jaar voor werkloosheid in minstens 4 jaar 52 dagen gewerkt is kan recht bestaan op een langere uitkering tot maximaal 2 jaar.

  De Ww kent een sollicitatieplicht maar geen vermogensgrens en inkomen van een partner wordt niet gekort. Als Ww na de eerste werkloosheidsdag wordt aangevraagd kan de uitkering worden verlaagd. Een handig hulpmiddel bij de WW-aanvraag is het Stappenplan WW op de site van UWV.

  Lees verder
 • Zw (Ziektewet)

  De ziektewet is een uitkering voor werknemers die minder dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn en geen werkgever hebben die het loon bij ziekte doorbetaalt.

  De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. De Ziektewet duurt tot 2 jaar na arbeidsongeschiktheid. Daarna kan recht bestaan op een Wia-uitkering. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon dat voor ziekte verdiend werd.

  Het eerste jaar bestaat recht op uitkering als de functie voor ziekte niet volledig uitgevoerd kan worden. Na het eerste jaar ziekte bestaat alleen nog recht op Zw als minder dan 65% van het oude loon verdiend kan worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere functies.

 • Informatie en advies

  Wilt u meer informatie of hulp bij het aanvragen van een uitkering?

  Neem dan contact op met de sociaal raadslieden of met de Geldzaak. 

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (030) 264 9000
 • e-mail  
 • website   www.svb.nl
 • adres   Graadt van Roggenweg 400 3501 CA, Utrecht

UWV Utrecht-Midden

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 9294
 • e-mail  
 • website   www.uwv.nl
 • adres   Moeder Teresalaan 100 3527 WB , Utrecht

Sociaal Raadsliedenwerk - U Centraal

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.u-centraal.nl/sociaalraadslieden
 • adres   ,
 • telefoon   030 236 1766
 • e-mail   info@degeldzaak.nl
 • website   https://www.degeldzaak.nl/
 • adres   Steenweg 20 3511 JP, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.