We gaan deze website verbeteren! Wilt u ons daarbij helpen? Fijn!

start onderzoek
*U geeft U Gids dan toestemming om uw e-mailadres te delen met onderzoeksbureau Enneüs. Uiteraard gebruikt Enneüs uw e-mailadres alleen voor dit onderzoek. Na afloop worden uw gegevens vernietigd.

Zorgkantoor Zilveren Kruis - PGB

Het zorgkantoor regelt de financiering van de zorg die u via de Wet langdurige zorg ontvangt.


Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft kennis van alles wat met de Wlz-zorg te maken heeft:

  • Zij voert de regeling PersoonsGebonden Budget (PGB) uit en geeft informatie over het beheer van een PGB.
  • Als u een indicatie heeft in zorg-in-natura, dan wijst het Zorgkantoor zorg toe aan de zorgaanbieder van uw voorkeur. Mocht u nog geen keuze gemaakt hebben, dan kunt u hier advies over krijgen.
  • Voor mensen die een indicatie hebben in zorg-in-natura, wordt zorg ingekocht. Het Zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgaanbieders. Hierin staan afspraken over soort, omvang, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg. Er wordt overlegd met betrokken partijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.


Postadres
Postbus 353 
8000 AJ Zwolle
Telefoon
038 - 456 78 88 
Bereikbaar op
werkdagen van 8.00-18.00 uur 
Website
www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor 
Locatie op de kaart

Zorgkantoor Zilveren Kruis - PGB

Bekijk de pagina op UGids
  • telefoon   038 - 456 78 88
  • e-mail  
  • website   www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor
  • adres   ,
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken

mail icoon twitter logo facebook logo