Financiële regelingen

kies uw wijk
Financiële regelingen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u moeite om rond te komen met uw geld? De gemeente Utrecht heeft verschillende regelingen waar u als inwoner misschien gebruik van kunt maken.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een geldbedrag om onverwachte, noodzakelijke kosten te betalen. U kunt dit aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen. Of als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft.

  Lees verder
 • Checklist inkomsten op orde

  In de Checklist inkomsten op orde ziet u welke regelingen er zijn om een laag inkomen aan te vullen. Regelingen van de gemeente Utrecht en landelijke regelingen. U ziet snel welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, of u er gebruik van kunt maken en waar u een aanvraag kunt doen.

  Checklist 'inkomsten op orde'

  Voor de meeste regelingen in de checklist kunt u niet zonder DigiD en een e-mailadres. Ook heeft u bij vrijwel alle aanvragen bewijsstukken nodig. Mocht uw administratie niet op orde zijn, dan kunt u bij het buurtteam in uw buurt informeren naar hulp bij het sorteren van uw administratie.

 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  Woont u in Utrecht en heeft u een U-pas? Dan kunt u alleen in sommige situaties tijdens dit lopende jaar de U-polis van Zorg en Zekerheid nog aanvragen. U krijgt korting op de premie en ruime vergoedingen. De U-polis stopt vanaf 1 januari 2025.

  Lees verder
 • Geld en hulp bij rondkomen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een laag inkomen aan te vullen en gebruik te maken van ondersteuning. Denk aan de Weggeefwinkel, de Voedselbank, de U-pas, andere regelingen van de gemeente en veel meer.
  Kijk op Geld en hulp bij rondkomen, de website van de gemeente Utrecht waar alle extra's op een rij staan.

  Lees verder
 • Extra's voor kinderen

  Er zijn verschillende regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een aanvraag voor deze regelingen loopt vaak via hulpverlenende organisaties. Gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank komen meestal in aanmerking voor allerlei extra's voor kinderen. Kijk op Geld en hulp bij rondkomen, de website van de gemeente Utrecht waar alle extra's voor kinderen op een rij staan.

  Kijk ook eens naar de Wegwijzer voor Utrechtse gezinnen met weinig geld.  

  Lees verder
 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat u één keer in de 12 maanden kunt krijgen. De hoogte van het geldbedrag hangt af van uw gezinssituatie.  

  Lees verder
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Heeft u een minimuminkomen en geen of weinig vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Kwijtschelding wil zeggen dat u de belastingen niet hoeft te betalen.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming zorgkosten

  Heeft u in een kalenderjaar zorgkosten van € 200 of hoger die niet worden vergoed? En heeft u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u dan een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen. Dit is een jaarlijks bedrag van € 200. Het eigen risico bij uw zorgverzekeraar mag u niet meetellen. 

  Lees verder
 • Woonkostentoeslag

  Woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald en in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben. De hoge woonlasten kunnen zowel een huurwoning als een koopwoning betreffen.

  Lees verder
 • Huurkorting, huurbevriezing

  Sinds april 2021 is er een wettelijke mogelijkheid voor verhuurder en huurder om afspraken te maken over een tijdelijke huurkorting. Dat kan huurbevriezing of huurverlaging zijn, voor de duur van 1 maand tot maximaal 3 jaar.

  Ook bestaat vanaf 2021 de mogelijkheid om bij nieuwe verhuur een periode van huurgewenning af te spreken tot maximaal 3 jaar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw woningcorporatie. 

  Zie ook voor meer informatie de website van de overheid over tijdelijke huurkorting. 

   

   

 • Werknemerscheque

  Heeft u een bijstandsuitkering en heeft u werk gevonden? Misschien maakt u dan extra kosten. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een fiets. Dan kunt u de werknemerscheque aanvragen bij de gemeente Utrecht.  

  Lees verder
 • Studietoeslag

  Voor studenten met een beperking is het vaak moeilijk om naast de studie te werken. Voor deze studenten aan mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs, heeft de gemeente Utrecht de studietoeslag: een bedrag van € 337,49 per maand. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking.

  Kijk voor meer informatie en aanvraag op studietoeslag aanvragen.

 • Jongerentoeslag (extra)

  Heb je een bijstandsuitkering en ben je jonger dan 21 jaar? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Jongerentoeslag.

  De hoogte van de Jongerentoeslag is afhankelijk van de gezins- en woonsituatie en varieert van € 132,50 tot € 358,- per maand. Voor deze vergoeding kun je bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

  Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op een aanvulling op de Jongerentoeslag: Jongerentoeslag extra.
  De hoogte van deze toeslag is per maand € 139,- voor een 18-jarige en € 199,- voor een 19 of 20-jarige.

 • Fondsen

  Soms zijn er door bijzondere omstandigheden uitgaven waarvoor geen financiële oplossing is. Een beroep op een landelijk of plaatselijk (liefdadigheids)fonds kan dan uitkomst bieden. Er zijn in Nederland fondsen voor allerlei verschillende doelen.

  Een fondsaanvraag loopt meestal via een maatschappelijke organisatie. Een hulpverlener die bekend is met de situatie levert gegevens aan het fonds over de noodsituatie waarin de persoon of het gezin verkeert. De maatschappelijke organisatie zorgt voor de besteding van het geld. Meestal wordt het bedrag dan ook gestort op het bankrekeningnummer van de organisatie.

  In het Fondsenoverzicht Individuele Noden vindt u onder meer informatie over doel, doelgroep en werkwijze van fondsen. Het bijbehorende Stroomdiagram voor een fondsaanvraag helpt om te beoordelen of een fondsaanvraag tot de mogelijkheden behoort. 

 • Extra hulp of geld voor u? (Engels, Arabisch of Turks)

  Kunt u moeilijk rondkomen? In Utrecht zijn veel regelingen voor extra geld of ondersteuning. Misschien heeft u daar recht op. Vraag deze dan aan of vraag advies over uw geldzaken.

  Bij het Servicepunt van de gemeente Utrecht kunnen medewerkers u helpen als u geen Nederlands spreekt of dit lastig vindt. Er zijn brochures in het Engels, Arabisch en Turks. Zo nodig kunnen zij een tolk inschakelen.

  Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1
  Telefoon: 14 030
  Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

 • Voedselbank Utrecht place

  De Voedselbank deelt wekelijks gratis voedselpakketten uit aan mensen die korte of langere tijd niet rond kunnen komen. In Utrecht biedt de VoedselbankPlus Leidsche Rijn naast gratis voedsel ook sociaal juridische ondersteuning.

  Wie als huishouden minder geld te besteden heeft dan een vastgesteld normbedrag, kan terecht bij de Voedselbank. De Voedselbank kijkt naar het bedrag dat iemand overhoudt nadat de vaste lasten zijn betaald. Kijk voor de actuele normbedragen per huishouden op de website van de Voedselbank. 

  Elke week worden op 8 uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. De uitgiftepunten zijn ook ontmoetingsplekken waar vrijwilligers uit de buurt koffie en thee schenken.

  Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken. Dan wordt er een intakegesprek gepland, waarbij wordt gekeken naar de financiële situatie. Er is een aanmeldformulier dat elke deelnemer ingevuld mee moet nemen naar dit intakegesprek.  Bereikbaar op
  Er zijn verschillende locaties en contactpersonen, bekijk de website voor het uitgiftepunt bij u in de buurt 
  Website
  https://www.voedselbankutrecht.nl/ 
 • BerekenUwRecht place

  In Nederland en in Utrecht bestaan allerlei tegemoetkomingen en regelingen. Niet iedereen is op de hoogte van deze mogelijkheden.

  Daarom heeft Stimulanz samen met het Nibud een programma ontwikkeld waarmee mensen kunnen zien op welke regelingen ze recht hebben. Het werkt heel eenvoudig. In een paar stappen vullen mensen gegevens in over hun situatie. Vervolgens zien ze waar ze recht op hebben.

  Voor hulp bij het beantwoorden van de vragen kunnen mensen terecht bij de Geldzaak of bij het Buurtteam.

  Voor meer informatie:
  • BerekenUwRecht - landelijk
  www.berekenuwrecht.nl
  • BerekenUwRecht - in Utrecht
  www.berekenuwrechtplus.nl > UtrechtOrganisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Weggeefwinkel Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   weggeefwinkel@puscii.nl
 • website   www.weggeefwinkelutrecht.nl
 • adres   2e daalsedijk 2a 3551 EJ, Utrecht

Repair Café Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   repaircafeutrecht@gmail.com
 • website   https://repaircafe-utrecht.nl/
 • adres   ,

Speelgoedbank het Speelkwartier

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@speelgoedbankdemeern.nl
 • website   www.speelgoedbankdemeern.nl
 • adres   Strijkviertel 65 3454 PK, De Meern
 • telefoon  
 • e-mail   stichtingkac@yahoo.com
 • website   www.kacsite.wordpress.com
 • adres   ,
 • telefoon   06 – 23 95 67 37
 • e-mail   utrecht@samenlachen.nl
 • website   https://samenlachen.nl/
 • adres   ,

Stichting Leergeld Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 737 03 32
 • e-mail   info@leergeldutrecht.nl
 • website   www.leergeldutrecht.nl
 • adres   Postbus 13168 3507 LD , Utrecht

Voedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   https://www.voedselbankutrecht.nl/
 • adres   ,

Kado van de Sint

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@kadovandesint.nl
 • website   www.kadovandesint.nl
 • adres   ,

Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 286 0000
 • e-mail  
 • website   https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/burgerzaken/
 • adres   Stadsplateau 1 of Dorpsplein 1 3521 AZ of 3451 BK, Utrecht of Vleuten

Kledingbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 227 04 64
 • e-mail   info@kledingbankutrecht.nl
 • website   www.kledingbankutrecht.nl
 • adres   Amsterdamsestraatweg 239a 3551 CC, Utrecht

Stichting Babyspullen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   072 - 737 02 63
 • e-mail   info@stichtingbabyspullen.nl
 • website   http://www.stichtingbabyspullen.nl/
 • adres   Keerderberg 27 3453 RD, Utrecht

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@dierenvoedselbankutrecht.nl
 • website   www.dierenvoedselbankutrecht.nl
 • adres   Burgemeester van Tuyllkade 142 (alleen op uitgifte dagen) 3553 AP, Utrecht

BerekenUwRecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0294 - 299 400
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,

Buurtteamorganisatie Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   http://www.buurtteamsutrecht.nl/
 • adres   ,
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.