We gaan deze website verbeteren! Wilt u ons daarbij helpen? Fijn!

start onderzoek
*U geeft U Gids dan toestemming om uw e-mailadres te delen met onderzoeksbureau Enneüs. Uiteraard gebruikt Enneüs uw e-mailadres alleen voor dit onderzoek. Na afloop worden uw gegevens vernietigd.

Financiële regelingen

kies uw wijk
Financiële regelingen

Hebt u een laag inkomen? En hebt u moeite om rond te komen met uw geld? De gemeente Utrecht heeft verschillende regelingen waar u als inwoner misschien gebruik van kunt maken.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor onverwachte, noodzakelijke kosten die u niet of alleen met grote moeite zelf kunt betalen. Denk aan kosten voor rechtsbijstand, hoge woonlasten of een babyuitzet. Bijzondere bijstand voor medische kosten is er alleen in uitzonderlijke situaties. Heeft u zulke bijzondere kosten en kunt u ze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

  Lees verder
 • Checklist inkomsten op orde

  In de Checklist inkomsten op orde ziet u welke regelingen er zijn om een laag inkomen aan te vullen. Regelingen van de gemeente Utrecht en landelijke regelingen. U ziet snel welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, of u er gebruik van kunt maken en waar u een aanvraag kunt doen.

  Checklist 'inkomsten op orde'

  Voor de meeste regelingen in de checklist kunt u niet zonder DigiD en een e-mailadres. Ook heeft u bij vrijwel alle aanvragen bewijsstukken nodig. Mocht uw administratie niet op orde zijn, dan kunt u bij het buurtteam in uw buurt informeren naar hulp bij het sorteren van uw administratie.

 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Een laag inkomen betekent hier: tot 125% van de bijstandsnorm. U kunt deelnemen aan deze verzekering als u in Utrecht woont en een U-pas heeft. De gemeente werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De collectieve verzekering heet U-polis.

  Lees verder
 • Extra's bij laag inkomen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een laag inkomen aan te vullen en gebruik te maken van ondersteuning. Denk aan de Weggeefwinkel, de Voedselbank, het U-pas Kindpakket, toeslagen van de gemeente en veel meer.
  Kijk op Extra's bij een laag inkomen, de site van de gemeente Utrecht waar alle extra's op een rijtje staan.
  U kunt ook een afspraak maken bij de sociaal raadslieden van U Centraal die werken vanuit de buurtteams. Zij kunnen met u een inkomenscheck doen. Een inkomenscheck is een snelle controle van uw inkomsten en vaste laten om te zien of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken.

  Lees verder
 • Extra's voor kinderen

  Er zijn verschillende regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een aanvraag voor deze regelingen loopt vaak via hulpverlenende organisaties. Gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank komen meestal in aanmerking voor allerlei extra's voor kinderen. Kijk op Extra's bij een laag inkomen, de site van de gemeente Utrecht waar alle extra's voor kinderen op een rijtje staan.

  Lees verder
 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u drie jaar achter elkaar een laag inkomen hebt en jonger bent dan de AOW-leeftijd, krijgt u misschien extra geld van de gemeente. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag.

  Lees verder
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Hebt u een minimuminkomen en geen of weinig vermogen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook als uw inkomen iets boven het minimum ligt kunt u soms kwijtschelding krijgen, namelijk als uw huur of zorgpremie erg hoog zijn. Kwijtschelding wil zeggen dat u de belastingen niet hoeft te betalen.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming zorgkosten

  Inwoners van Utrecht die van januari tot en met december € 200 of meer zorgkosten hebben door ouderdom, chronische ziekte of een beperking, kunnen recht hebben op de Tegemoetkoming zorgkosten van de gemeente. Het gaat om kosten die niet vergoed zijn. De kosten die onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen tellen niet mee!

  Het inkomen van aanvrager en partner samen mag niet hoger zijn dan € 39.000. De aanvraag is per persoon en de tegemoetkoming is € 200. 
  Voor de zorgkosten die u in 2020 maakte, kunt u een aanvraag doen tot en met 31 maart 2021. Voor de zorgkosten in 2021 tot en met 31 maart 2022.

  Lees verder
 • Woonkostentoeslag

  Woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald en in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben. De hoge woonlasten kunnen zowel een huurwoning als een koopwoning betreffen.

  Lees verder
 • Huurkorting, huurbevriezing

  Per 2021 is er een wettelijke mogelijkheid voor verhuurder en huurder om afspraken te maken over een tijdelijke huurkorting. Dat kan huurbevriezing of huurverlaging zijn, voor de duur van 1 maand tot maximaal 3 jaar.

  Ook bestaat vanaf 2021 de mogelijkheid om bij nieuwe verhuur een periode van huurgewenning af te spreken tot maximaal 3 jaar.
  Informeer naar de mogelijkheden bij uw woningcorporatie.

   

   

 • Eenmalige cheque voor werkzoekende

  Hebt u een bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Als u hiervoor kosten moet maken, bijvoorbeeld door een bezoek aan de kapper, de aanschaf van geschikte kleding, of het openbaar vervoer, kan de gemeente Utrecht u een eenmalige vergoeding geven. U krijgt de vergoeding in de vorm van een cheque, de werknemerscheque geheten.

  Lees verder
 • Individuele studietoeslag studenten met een beperking

  Voor studenten met een beperking is het vaak moeilijk om naast de studie te werken, of om met werken het minimumloon te verdienen. Voor deze studenten aan mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs, heeft de gemeente Utrecht de  individuele studietoeslag: een bedrag van € 304 per maand. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking.
  Kijk voor meer informatie en aanvraag op individuele studietoeslag aanvragen.
  Let op! Je kunt de individuele studietoeslag niet achteraf aanvragen.

 • Jongerentoeslag (extra)

  Heb je een bijstandsuitkering en ben je jonger dan 21 jaar? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Jongerentoeslag.

  De hoogte van de Jongerentoeslag is afhankelijk van de gezins- en woonsituatie en varieert van € 132,50 tot € 358,00. Voor deze vergoeding kan je bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

  Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op een aanvulling op de Jongerentoeslag: Jongerentoeslag extra.
  De hoogte van deze toeslag is per maand € 139,- voor een 18-jarige en € 199,- voor een 19 of 20-jarige.

 • Fondsen

  Soms zijn er door bijzondere omstandigheden uitgaven waarvoor geen financiële oplossing is. Een beroep op een landelijk of plaatselijk (liefdadigheids)fonds kan dan uitkomst bieden. Er zijn in Nederland fondsen voor velerlei doelen.
  Een fondsaanvraag loopt meestal via een maatschappelijke organisatie. Een hulpverlener die bekend is met de situatie levert gegevens aan het fonds over de noodsituatie waarin de persoon of het gezin verkeert. De maatschappelijke organisatie zorgt voor de besteding van het geld. In het algemeen wordt het bedrag dan ook gestort op het bankrekeningnummer van de organisatie.

  In het Fondsenoverzicht Individuele Noden vindt u onder meer informatie over doel, doelgroep en werkwijze van fondsen. Het bijbehorende Stroomdiagram voor een fondsaanvraag helpt om te beoordelen of een fondsaanvraag tot de mogelijkheden behoort. 

 • Extra hulp of geld voor u? (Engels, Arabisch of Turks)

  Kunt u moeilijk rondkomen? In Utrecht zijn veel regelingen voor extra geld of ondersteuning. Misschien hebt u daar recht op. Vraag deze dan aan of vraag advies over uw geldzaken.

  Bij het Servicepunt van de gemeente Utrecht kunnen medewerkers u helpen als u niet goed Nederlands spreekt? Er zijn brochures in Engels, Arabisch en Turks. Zo nodig kan een tolk worden ingeschakeld.

  Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1
  Telefoon: 030 286 10 00
  Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

 • Voedselbank Utrecht place

  De Voedselbank deelt wekelijks gratis voedselpakketten uit aan mensen die korte of langere tijd niet rond kunnen komen van hun geld. In Utrecht biedt de VoedselbankPLUS naast gratis voedsel ook sociaal juridische ondersteuning.

  Wie alleen of samen met zijn huisgenoten minder geld te besteden heeft dan een vastgesteld normbedrag, kan terecht bij de Voedselbank. De Voedselbank kijkt naar het bedrag dat iemand overhoudt nadat de vaste lasten zijn betaald. Het normbedrag per huishouden ligt in 2022 op:

  • € 250 per maand voor een alleenstaande,
  • € 350 voor een (echt)paar,
  • plus € 100 voor elk kind of ander persoon in de huishouding.

  Elke week worden op 10 uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. De uitgiftepunten zijn ook ontmoetingsplekken waar vrijwilligers uit de buurt koffie en thee schenken.

  Aanmelden kan telefonisch bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken. Wie zich aanmeldt moet inzicht geven in zijn financiële situatie. Daarvoor zijn er huisbezoeken of gesprekken bij een uitgiftepunt. Er is een aanmeldformulier dat u als deelnemer ingevuld moet meenemen naar de eerste afspraak.  Adres
  Wittevrouwenkade 6 
  3512 CR  Utrecht
  Telefoon
  030 -234 08 19 
  Website
  utrecht.voedselbankennederland.nl/ 
 • BerekenUwRecht place

  In Nederland en in Utrecht bestaan allerlei tegemoetkomingen en regelingen. Niet iedereen is op de hoogte van deze mogelijkheden. Daarom heeft Stimulanz samen met het NIBUD een programma ontwikkeld waarmee mensen kunnen zien op welke bedragen ze recht hebben. Het werkt heel eenvoudig. In een paar stappen vullen mensen gegevens over hun situatie in. Vervolgens zien ze waar ze recht op hebben. Voor hulp bij het beantwoorden van de vragen kunnen mensen terecht bij de Geldzaak of bij het Buurtteam.
  Meer informatie
  • BerekenUwRecht - landelijk
  www.berekenuwrecht.nl
  • BerekenUwRecht - in Utrecht
  www.berekenuwrechtplus.nl > UtrechtOrganisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Buren voor Buren weggeefwinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 48 32 13 45
 • e-mail   info@burenvoorburennederland.nl
 • website   www.burenvoorburennederland.nl
 • adres   Elsenburglaan 10 3555XJ , Utrecht

Repair Cafe Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   repaircafeutrecht@gmail.com
 • website   http://rcu001.repaircafe-utrecht.nl/
 • adres   ,

Speelgoedbank het Speelkwartier

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@speelgoedbankdemeern.nl
 • website   www.speelgoedbankdemeern.nl
 • adres   Strijkviertel 65 3454 PK, De Meern

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 1266 0654
 • e-mail   info@huisdierenwelzijn.nl
 • website   www.huisdierenwelzijn.nl
 • adres   ,
 • telefoon  
 • e-mail   stichtingkac@yahoo.com
 • website   www.kacsite.wordpress.com
 • adres   ,

Stichting Leergeld Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-7370332
 • e-mail   info@leergeldutrecht.nl
 • website   www.leergeldutrecht.nl
 • adres   Postbus 13168 3507 LD , Utrecht

Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 286 0000
 • e-mail  
 • website   https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/burgerzaken/
 • adres   Stadsplateau 1 of Dorpsplein 1 3521 AZ of 3451 BK, Utrecht of Vleuten

Stichting Sintvoorieder1

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06-46287388
 • e-mail   info@sintvoorieder1.nl
 • website   https://www.sintvoorieder1.nl/
 • adres   ,
 • telefoon   06–23956737
 • e-mail   utrecht@samenlachen.nl
 • website   https://samenlachen.nl/
 • adres   ,

Kledingbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 384 423 28 en 030 227 04 64
 • e-mail   info@kledingbankutrecht.nl
 • website   www.kledingbankutrecht.nl
 • adres   Amsterdamsestraatweg 239a 3551 CC, Utrecht

Voedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 -234 08 19
 • e-mail  
 • website   utrecht.voedselbankennederland.nl/
 • adres   Wittevrouwenkade 6 3512 CR , Utrecht

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.dierenvoedselbankutrecht.nl
 • adres   ,

BerekenUwRecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 260 00 60
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken

mail icoon twitter logo facebook logo