Politie en Justitie

kies uw wijk
Politie en Justitie

Om Nederland veilig te houden zijn een aantal handelingen strafbaar gesteld en instanties in het leven geroepen om deze regels te handhaven. Zowel slachtoffer als verdachte kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Politie of het CJIB. Omdat deze instanties vergaande bevoegdheden hebben, zijn zij aan strenge procedures gebonden. Als u vragen of klachten heeft over deze procedures zijn er instanties die u bij kunnen staan.

 • Voorzieningen voor slachtoffers

  De verdachte staat centraal in het strafrecht maar er is steeds meer aandacht voor het slachtoffer. Zo is het spreekrecht voor slachtoffers uitgebreid en zijn er meer mogelijkheden tot schadevergoeding. De Politie en het Openbaar Ministerie moeten u in ieder geval op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Als na uw aangifte besloten wordt niet verder te vervolgen kunt u hiertegen protesteren. Als wel vervolging wordt ingesteld krijgt u gelegenheid binnen de strafrechtelijke procedure een schadevergoeding te krijgen.

  Lees verder
 • Voorzieningen voor verdachten

  In het strafrecht is een verdachte onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De meeste overtredingen (bijvoorbeeld verkeersboetes) worden echter afgehandeld op basis van het bestuursrecht. In dat geval wordt aangenomen dat u strafbaar bent als u niet op tijd met succes in beroep gaat. Het is dus belangrijk om te weten welke procedure van toepassing is.

  Lees verder
 • Klachten

  Wanneer u als slachtoffer of verdachte van mening bent dat een procedure niet goed verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt geen klacht indienen tegen de inhoud van de wet die de organisatie uitvoert of een beslissing waartegen nog bezwaar of beroep mogelijk is. In tegenstelling tot een klacht bij bijvoorbeeld een winkel is de klachtenprocedure bij het Openbaar Ministerie en de Politie wettelijk geregeld. Zo moet schriftelijk gemotiveerd op de klacht gereageerd worden binnen een termijn van 10 weken welke hooguit met 4 weken verlengd kan worden. U kunt u in uw klacht laten ondersteunen door het Klachtenbureau Justitieoptreden Utrecht of uw klacht melden bij de Nationale Ombudsman.

  Lees verder
 • Jeugdstrafrecht

  Als jongeren de wet overtreden gelden andere regels dan voor volwassenen. In het jeugdstrafrecht kunnen andere, lagere straffen worden opgelegd en ontstaat minder snel een strafblad.

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   058 215 95 55 (algemeen nummer)
 • e-mail  
 • website   www.cjib.nl
 • adres   ,
 • telefoon   088-6996666
 • e-mail  
 • website   https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/
 • adres   3500 MJ, Utrecht

Slachtofferloket Midden Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088 -16 99 723
 • e-mail   slachtofferloket.midden-nederland@politie.nl
 • website   https://www.slachtofferhulp.nl/Over-Ons/Werkwijze/Slachtofferloket/
 • adres   3503 RH, Utrecht

Strafrechtswinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.strafrechtswinkelutrecht.nl
 • adres   Keerkringplein 40 3582PM, Utrecht

SAVE-teams Utrecht Stad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0302427800
 • e-mail  
 • website   http://www.samen-veilig.nl/clienten/begeleiding-door-medewerker-save/
 • adres   Tiberdreef 8 3561GG, Utrecht

Halt Midden-Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088-1153500
 • e-mail   info@halt.nl
 • website   www.halt.nl
 • adres   Churchilllaan 11 3527GV, Utrecht

Kinder & Jongerenrechtswinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06- 22 76 39 96
 • e-mail   spreekuur.utrecht@kjrw.eu
 • website   http://utrecht.kjrw.eu/
 • adres   Wijde Doelen 8 3512 XN, Utrecht

Orde van Advocaten - Midden Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-2343819
 • e-mail   info@advocatenordemn.nl
 • website   www.advocatenorde-middennederland.nl
 • adres   Hieronymusplantsoen 12 3512KV, Utrecht
 • telefoon   0900-8844
 • e-mail  
 • website   https://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=utrecht&distance=5.0
 • adres   Kroonstraat 25 3511RC, Utrecht

Slachtofferhulp Nederland, kantoor Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 01 01 (Gebruikelijke belkosten)
 • e-mail  
 • website   www.slachtofferhulp.nl
 • adres   ,

Juridisch Loket Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 80 20 (€ 0,10 cent per minuut plus gebruikelijke belkosten, tot een maximum van € 12,50 euro)
 • e-mail  
 • website   www.juridischloket.nl
 • adres   Catharijnesingel 55 3511 GD, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.