Andere soorten woningen

kies uw wijk

Mensen geven er vaak de voorkeur aan zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Toch kan het gebeuren dat de woning niet meer zo geschikt is en het beter is op zoek te gaan naar een andere woning. Voor mensen met een beperking en voor senioren zijn er aangepaste woningen en diverse woonvormen. Hieronder vindt u allerlei soorten woningen.

 • Anti-kraak

  Wanneer u niet in aanmerking komt voor een sociale of particuliere huurwoning kunt u mogelijk ook nog een anti-kraak woning huren. Of wanneer de manier van huren u aanspreekt kunt u daar gebruik van maken. Anti-kraak woningen worden vaak tijdelijk aangeboden voordat er iets anders mee gebeurt, zoals verkoop of sloop.

  Lees verder
 • Begeleid wonen

  Begeleid wonen houdt in dat iemand zelfstandig woont en begeleiding krijgt van een organisatie. Deze vorm van wonen is geschikt voor (jong)volwassenen met een ziekte, beperking of psychiatrische aandoening. Voor de aanvraag en een deel van de begeleiding van woonbegeleiding moet u bij het buurtteam bij u in de buurt zijn. Wanneer het gaat om hele specialistische woonbegeleiding kan het buurtteam een andere organisatie inschakelen. Een medewerker van het buurtteam kan samen met u onderzoeken welke organisatie het beste aansluit bij uw behoeftes. Lees verder
 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met (langdurige) psychische, psychosociale en/of psychiatrische problemen. Er komt een begeleider langs ter ondersteuning en bij sommige locaties is er 24 uur per dag iemand aanwezig.

  Lees verder
 • Beschut wonen

  Beschut wonen wil zeggen: wonen in een complex seniorenwoningen met een huismeester, die overdag aanwezig is en 's nachts en 's avonds wordt vervangen door slaapwachten. Vaak is er een recreatieruimte en een koppeling met een dienstencentrum. Lees verder
 • Fokuswoningen

  Een fokus woning (officieel ADL-clusterwoning) is een woning voor mensen met een fysieke beperking. Het is voor hen mogelijk om in een eigen woning te verblijven waarbij er bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) ondersteuning mogelijk is. Dit is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk.

  Lees verder
 • Kleinschalig wonen

  Kleinschalig wonen biedt een kleine groep mensen met dementie, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, woonruimte in een groepswoning. Er bestaat ook kleinschalig wonen voor mensen met een beperking. Lees verder
 • Rolstoelwoning

  Wanneer u in een rolstoel zit moet uw woning aan andere eisen voldoen. Om voor een rolstoelwoning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Wanneer u een indicatie heeft zal het Vierde Huis u woningen aanbieden die geschikt zijn. Lees verder
 • Senioren woningen

  Deze woningen zijn speciaal bestemd voor senioren, die daar zelfstandig wonen. De huizen zijn gelijkvloers en zonder trap te bereiken.

  Lees verder
 • Servicewoning

  Deze zelfstandige woningen staan in de buurt van een zorgcentrum, waar extra ondersteuning en zorg door geboden kan worden. Voor een servicewoning geldt een leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder. Voorheen noemden men dit aanleunwoningen.

  Lees verder
 • Studentenkamer

  Utrecht is een echte studenten stad. Veel studenten proberen dan ook een kamer te bemachtigen in de stad. Helaas is dit niet altijd even makkelijk.

  Lees verder
 • Verpleeghuis

  Een verpleeghuis is een huis waar iemand kan verblijven voor korte of lange tijd en daar wordt zorg geleverd. Mensen van alle leeftijden kunnen hier terecht. Hier is intensieve zorg, behandeling en toezicht altijd dichtbij en zijn er passende activiteiten in een veilige omgeving.

  Lees verder
 • Verzorgingshuis

  Iemand kan hier langere tijd of kortdurend verblijven of dagverzorging ontvangen. De bewoners kunnen niet meer volledig voor zichzelf zorgen. Waar het nodig is, ontvangen zij ondersteuning. Bewoners hebben de beschikking over een eigen appartement.

  Lees verder
 • Woongroepen

  Wanneer u samen met anderen in een woning woont (buiten uw gezin/familie) heet dat een groepswoning. Sommige woongroepen delen alleen de gemeenschappelijke ruimte, andere groepen delen ook de andere ruimtes samen. Dit verschilt per groep. Lees verder
 • Woonwagen

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. U kunt een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook is het mogelijk om een woonwagen te huren. Het aantal standplaatsen en woonwagens in Utrecht is beperkt.

 • Woonzorgcentrum

  Een woonzorgcentrum is een complex van zelfstandige woningen, ook wel woonzorgcomplex of serviceflat genoemd. Het bestaat uit zelfstandige appartementen in een woonwijk. Aan de bewoners wordt alleen de zorg geleverd die nodig is en waarvoor indicatiebesluit is afgegeven. Vaak zijn er allerlei activiteiten waarvan de bewoners gebruik van kunnen maken Lees verder
 • Kamers met aandacht place

  Bij kamers met aandacht geven ze jongeren tussen de 18 en 23 jaar net wat extra aandacht. Deze jongeren willen graag op hun eigen benen willen staan, maar kunnen nog niet geheel zelfstandig wonen en beschikken ook niet over een sociaal vangnet. Door op zoek te gaan naar verhuurders die sociaal betrokken zijn en graag iets voor een ander willen betekenen, helpen zij deze jongeren met hun laatste stap naar zelfstandigheid. 

  Het is aan de verhuurder om zelf te bepalen hoeveel aandacht ze willen bieden. Misschien dat de jongere af en toe mee eet, of dat de jongere geholpen wordt met de administratie of met bijv. een sollicitatiebrief? De jongere is op zijn beurt bereid tot een wederdienst. Denk aan een klusje in huis, boodschappen doen, etc. Hiermee zorgen ze met Kamers met Aandacht voor de win-win. 

     E-mail
  info@kamersmetaandacht.nl 
  Website
  www.kamersmetaandacht.nl 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
 • telefoon   030 282 08 01 (bereikbaar 09:00 – 12:00 uur)
 • e-mail   utrecht@adhocbeheer.nl
 • website   http://www.adhocbeheer.nl/
 • adres   Oudenoord 121-123 3513 EM, Utrecht

AxionContinu Centraal Bureau

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (030) 282 22 00
 • e-mail   info@axioncontinu.nl
 • website   www.axioncontinu.nl
 • adres   Beneluxlaan 922 3526 KJ, Utrecht

Camelot Europe

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088 - 226 35 68
 • e-mail   ccc@cameloteurope.com
 • website   https://nl.cameloteurope.com
 • adres   Reykjavikstraat 4 3543 KB , Utrecht
 • telefoon   0348-441714, Zorgbemiddeling De Rijnhoven: 0800-7456468 (gratis)
 • e-mail   info@rijnhoven.nl
 • website   www.rijnhoven.nl
 • adres   ,

Fokus (regiokantoor Utrecht)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   050 521 72 00
 • e-mail  
 • website   www.fokuswonen.nl
 • adres   Drieharingstraat 28 3511 BJ , Utrecht
 • telefoon   088 - 1188000
 • e-mail   utrecht@interveste.nl
 • website   www.interveste.nl
 • adres   Graadt van Roggenweg 328-334, Blok D 3531 AH, Utrecht

LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 820 09 65
 • e-mail   secretaris@lvgo.nl
 • website   www.lvgo.nl
 • adres   ,

Leger des Heils (bedrijfsbureau)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 27 49 121
 • e-mail   middennederland@legerdesheils.nl
 • website   www.legerdesheils.nl/midden-nederland
 • adres   Pallas Athenedreef 27 3561 PE , Utrecht
 • telefoon   088 730 42 00
 • e-mail   utrecht@sshxl.nl
 • website   www.sshxl.nl
 • adres   ,

Vecht en IJssel-Centraal Bureau

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (030) 303 35 00
 • e-mail   info@vechtenijssel.nl
 • website   www.vechtenijssel.nl
 • adres   Hof van Transwijk 16 3526 XB, Utrecht

Kamers met aandacht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@kamersmetaandacht.nl
 • website   www.kamersmetaandacht.nl
 • adres   ,

Bartholomeus Gasthuis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 231 02 54
 • e-mail   info@bartholomeusgasthuis.nl
 • website   www.bartholomeusgasthuis.nl
 • adres   Lange Smeestraat 40 3511 PZ, Utrecht
 • telefoon   0900 - 260 00 60 ma t/m vrij van 8:00 tot 17:00
 • e-mail  
 • website   http://www.woningnetregioutrecht.nl/
 • adres   ,

Centrale Aanmelding

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2332286
 • e-mail   centraleaanmelding@tussenvoorziening.nl
 • website   https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/aanmelden-voor-hulp/
 • adres   Niasstraat 1 3531 WR, Utrecht
 • telefoon   088-123 99 88 (klantenservice, lokaal tarief)
 • e-mail  
 • website   www.careyn.nl
 • adres   ,

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 260 00 60
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,
 • telefoon   030 236 10 95
 • e-mail   voordeur@lister.nl
 • website   https://www.lister.nl/
 • adres   Furkaplateau 15 3524 ZH , Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken