Vergoeding van zorg

kies uw wijk

Wanneer u psychische ondersteuning nodig heeft wilt u daardoor niet in de financiële problemen komen. Daarom is het goed te weten waar u wel of geen recht op heeft.

Als u denkt psychische ondersteuning nodig te hebben, gaat u altijd eerst naar uw huisarts, jeugdarts of bedrijfsarts toe.

Huisarts

De huisarts biedt altijd de eerste zorg, dat valt onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Soms schakelt de huisarts een praktijkondersteuner geestelijke gezondheid (POH-GGZ) in, ook deze gesprekken vallen onder de basisverzekering (geen eigen risico).

Indien de huisarts of POH-GGZ denkt dat er meer hulp nodig is, regelt hij/zij een verwijzing naar een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, GGZ. Als u wordt verwezen valt dit onder uw basisverzekering maar moet u voor deze behandelingen altijd uw eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar.

 Welke hulp

De huisarts kan u verwijzen voor 2 vormen van hulp:

  • De basis GGZ of de
  • Gespecialiseerde GGZ

Heeft u lichte tot matige psychische problemen dan wordt u naar de Basis GGZ verwezen. Deze behandelingen kunnen zijn: gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater of een vorm van e-Health (ondersteuning via het internet) of een combinatie van beide.

Als u een zware, ingewikkelde psychische aandoening heeft, dan wordt u verwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

 Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering maar dan moet er wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

•Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.

•Verwijzing moet gebeuren via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor mensen met een verstandelijke beperking.

•In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

•Een verwijzing is één jaar geldig

•Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig (tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken).

Het kan zijn dat u hulp krijgt van een GGZ organisatie waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Dit kan financiële consequenties hebben. U kunt altijd contact op nemen met uw zorgverzekeraar om uw persoonlijke situatie door te nemen.

 

 

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken