Mantelzorg en werk

kies uw wijk

De meeste mensen werken om een inkomen te verkrijgen. Daarnaast biedt werk structuur aan het leven en biedt het de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan. Veel mensen hebben het gevoel dat ze met hun werk een bijdrage leveren aan de maatschappij en zo zichzelf kunnen ontplooien.

Toch kan werk ook een last worden, bijvoorbeeld als er teveel taken en zaken gecombineerd moeten worden. Als u naast de zorg voor een naaste onvoldoende mogelijkheden ziet om die zorg te combineren met uw andere verplichtingen, kunt u zelfs gezondheidsklachten krijgen.

In dit hoofdstuk vindt u veel praktische informatie over het combineren van mantelzorg en werk.  

 • Feiten en cijfers

  In Nederland zijn naar schatting 750.000 werkende mantelzorgers; van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op 6 werknemers hun werk met mantelzorgtaken. Gemiddeld besteden werkende mantelzorgers 15 uur per week aan mantelzorgtaken en 40% van hen ervaart regelmatig een tekort aan tijd. Een groot aantal werkende mantelzorgers gaat hierdoor minder werken of stopt zelfs helemaal. Een goede balans tussen werk en privé kan dit wellicht voorkomen en is in het belang van iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? Lees verder
 • Zorgverlofregelingen

  Per 1 juli 2015 zijn de regels rondom zorgverlof veranderd. U kunt dan ook kortdurend en langdurig zorgverlof aanvragen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen (tweedegraads bloedverwanten), huisgenoten (anders dan kind of partner) en bekenden (met wie een sociale relatie bestaat). Er zijn verschillende soorten verlof mogelijk. Hieronder kunt u lezen welke vormen er zijn en wat deze vormen inhouden. Lees verder
 • Ontheffing sollicitatieplicht Bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u solliciteren. Met een ontheffing van de sollicitatieplicht hoeft u niet naar werk te zoeken. Ook hoeft u geen aangeboden werk aan te nemen. Wanneer u voor een ernstig ziek familielid zorgt, kunt u ontheffing vragen van uw sollicitatieplicht. De ontheffing is meestal tijdelijk. De gemeente Utrecht kijkt bij uw aanvraag of er mogelijkheden zijn waardoor u tóch kunt werken. Lees verder
 • Ontheffing sollicitatieplicht bij WW

  In overleg met uw UWV adviseur kunt u misschien voor een bepaalde periode ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen wanneer u mantelzorger bent. U kunt uw adviseur om ontheffing van de sollicitatieplicht vragen. Het UWV beslist vervolgens of u vrijstelling krijgt. U kunt maximaal een halfjaar ontheffing krijgen. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden. Lees verder
 • Tips voor de juiste balans

  Het vinden van de juiste balans tussen zorg, werk en ontspanning is niet altijd even gemakkelijk. Heeft u het gevoel dat het u allemaal teveel wordt? Of ziet u een collega hiermee worstelen?

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken