Psychische gezondheid

kies uw wijk
Psychische gezondheid

Wanneer u, of iemand die u kent, psychische problemen ervaart, is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt voor hulp. Afhankelijk van iemands persoonlijke situatie, behoeften en mogelijkheden zal de best passende ondersteuning worden gerealiseerd.

 • Hulp van professionals- De GGZ

  In Utrecht vindt u een aantal organisaties die gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bieden. Zij bieden uiteenlopende vormen van zorg aan mensen met psychische/psychosociale of psychiatrische problemen. Ook bestaan er organisaties die u kunnen ondersteunen bij praktische vragen zoals sociaal juridische vragen. Voor de meeste vormen van psychische ondersteuning is een verwijzing van de huisarts nodig.

  Lees verder
 • Vergoeding van psychische zorg

  Wanneer u psychische zorg nodig heeft, wilt u daardoor niet in de financiële problemen komen. Daarom is het heel belangrijk om te weten voor welke psychische zorg wordt vergoed, en welke niet. 

  Als u denkt psychische ondersteuning nodig te hebben, gaat u altijd eerst naar uw huisarts, behandelend arts of bedrijfsarts toe.

  Huisarts

  De huisarts biedt altijd de eerste zorg, dat valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Soms schakelt de huisarts een 'praktijkondersteuner geestelijke gezondheid' (POH-GGZ) in. Deze hulp valt ook onder uw basisverzekering (dus geen eigen risico).

  Indien de huisarts of POH-GGZ denkt dat er meer hulp nodig is, regelt hij/zij een verwijzing naar een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Als u wordt verwezen, valt dit onder uw basisverzekering maar moet u voor deze behandelingen altijd uw eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar.

   Welke hulp

  De huisarts kan u verwijzen voor 2 vormen van hulp:

  • De basis GGZ of de
  • Gespecialiseerde GGZ

  Heeft u lichte tot matige psychische problemen dan wordt u naar de Basis GGZ verwezen. Deze behandelingen kunnen zijn: gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater of een vorm van e-Health (ondersteuning via het internet) of een combinatie van beide.

  Als u een zware, ingewikkelde psychische aandoening heeft dan wordt u verwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

   Vergoedingen

  Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering maar dan moet er wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  •Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.

  •Verwijzing moet gebeuren via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor mensen met een verstandelijke beperking.

  •In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

  •Een verwijzing is één jaar geldig

  •Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig (tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken).

  Het kan zijn dat u hulp krijgt van een GGZ organisatie waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Dit kan financiële consequenties hebben. U kunt altijd contact op nemen met uw zorgverzekeraar om uw persoonlijke situatie te bespreken.

   

   

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.