Onderwijs

kies uw wijk
Onderwijs

Van piepjong tot stokoud: leren kan altijd en onderwijs is in een bepaalde periode van ons leven zelfs verplicht. Welke vormen van onderwijs zijn er? Wat zijn onze rechten en plichten op het gebied van onderwijs? Wat zijn de mogelijkheden? Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel algemene informatie over onderwijs in Nederland.  

 • Kinderopvang

  Onder kinderopvang valt:

  • dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven)
  • buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar
  • gastouderbureaus en opvang door gastouders.

  Op de website van de gemeente Utrecht vindt u actuele informatie over kinderopvang in Utrecht

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Leerplicht
  Uw kind is volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste dag van de nieuwe maand nadat het 5 jaar is geworden. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. 

  Lees verder
 • De voorschool

  Op een voorschool beginnen kinderen alvast op een leuke manier met leren, spelen en samen ontdekken. Uw kind kan naar de voorschool toe als het tussen de 2,5 en 4 jaar is. In Utrecht zijn verschillende peuteropvangorganisaties die voorschool aanbieden. Op de website van de gemeente Utrecht vindt u meer informatie over de voorschool.

 • De basisschool

  Als uw kind vier jaar is, gaat hij of zij naar de basisschool. Hier vindt u een overzicht van alle basisscholen in Utrecht. U mag uw kind voor de basisschool aanmelden als het drie jaar is. Rond de tweede en derde verjaardag van uw kind ontvangt u vanzelf informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en het inschrijven. van uw kind. Op de website van de gemeente Utrecht vindt u meer informatie over (aanmelden op) de basisschool.

 • Voortgezet onderwijs (middelbare school)

  In Nederland kennen we vier niveaus van voortgezet onderwijs:

  • praktijkonderwijs
  • vmbo
  • havo
  • vwo
  Lees verder
 • Passend onderwijs

  Sommige kinderen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in? Meer informatie hierover vindt u op de website oudersenonderwijs.nl

  Lees verder
 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? En kunt u uw kind zelf niet halen en brengen? In sommige gevallen vergoedt de gemeente de extra kosten die u dan hebt. Dit gaat via de regeling leerlingenvervoer.

 • Leerlingen die nieuw zijn in Nederland

  In Utrecht zijn 2 scholen speciaal voor leerlingen die nog niet voldoende de Nederlandse taalspreken om Nederlandstalig onderwijs te volgen.

 • Subsidies voor onderwijs

  De gemeente Utrecht stelt voor onderwijs verschillende subsidies beschikbaar. Op de website van de gemeente vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

 • Studeren in Utrecht

  Utrecht is een studentenstad met een uitgebreide keuze aan mbo- hbo- en universitaire opleidingen. 

   

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.