Toeslag en verblijfsrecht

kies uw wijk

U komt alleen in aanmerking voor toeslag als u volgens de wet in Nederland mag verblijven. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de status die vermeld is in de Basisregistratie personen (Brp).

Recht op toeslag
Om recht te hebben op toeslag hebben de aanvrager en de eventuele partner allebei een geldige verblijfsvergunning nodig. Hebt u recht op toeslag op het moment dat uw verblijfsvergunning verloopt? Dan behoudt u dat recht als u op tijd verlenging van uw verblijfsvergunning hebt aangevraagd.

Bent u het niet eens met de beslissing?
Wordt uw toeslag beëindigd vanwege uw verblijfsstatus, en bent het niet eens met deze  beslissing? Neem dan contact op met de IND. Als de IND aangeeft dat u wel verblijfsrecht hebt, hebt u weer recht op toeslag.

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over toeslagen en verblijfsrecht. Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken