Pesten

kies uw wijk
Pesten

Pesten is een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen. Soms is pesten duidelijk zoals schelden maar pesten is soms ook verborgen zoals niet mee mogen doen. Pesten kan zelfvertrouwen kapot maken, slapeloze nachten veroorzaken, eenzaam maken, geestelijke en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken. Het is altijd goed om iemand te zoeken om pestgedrag mee te bespreken. Afhankelijk van de plek waar het gebeurt is ook hulp mogelijk om het probleem aan te pakken.

 • Jongeren

  Informatie en tips:
  www.pestweb.nl
  www.stoppestennu.nl
  www.mediawijsheid.nl
  Dossier over cyberpesten van VPN 

  Word je op school gepest? Dan is de school verplicht om je te helpen het probleem op te lossen. Bespreek het met je docent of mentor.

  Als je gepest wordt, kun je ook altijd (als je wilt anoniem) bellen of chatten met de kindertelefoon. 

   

 • Pesten op het werk

  Heeft u te maken met pesten op het werk? Een werkgever is verplicht voor een veilige werkplek te zorgen en oplossingen te bieden bij problemen tussen werknemers onderling. Bespreek het met een vertrouwenspersoon of vraag zelf een gesprek aan met de bedrijfsarts. U kunt hiervoor ook terecht bij uw huisarts of (anoniem) bellen met MIND Korrelatie

  Pesten vindt steeds vaker plaats via internet. Dit noemen we cyberpesten. Op de website van VPN vindt u een dossier over cyberpesten. 

   

 • Ouderen

  Bespreek het met een familielid, uw huisarts of bel anoniem met MIND Korrelatie

  Als het pestgedrag in een gezamenlijk wooncomplex of zorginstelling gebeurd is hulp mogelijk om het probleem bespreekbaar te maken en aan te pakken. Bespreek het met een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger van het beheer.

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.