Personeel met schulden

kies uw wijk

Voor werkgevers is het belangrijk dat hun werknemers financieel gezond zijn. Schulden van werknemers zijn een kostenpost voor het bedrijf, en een werknemer met financiële zorgen functioneert doorgaans niet optimaal. Financiële problemen van werknemers blijven echter vaak lang verborgen.

Werknemers kunnen huiverig zijn om hun financiële zorgen te delen met hun werkgever. Sommige werkgevers vinden financiële problemen van werknemers een reden om een contract niet te verlengen of zelfs reden voor ontslag. Maar een groter aantal werkgevers, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud, wil werknemers met geldproblemen juist graag ondersteunen.

Tips en checklists
Om werkgevers te ondersteunen en te stimuleren verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen, is financieelgezondewerknemers.nl ontstaan. De site is een wegwijzer voor werkgevers om gedrag en signalen die kunnen duiden op geldproblemen bij werknemers, te herkennen. Tips en checklists helpen de werkgever om werknemers financieel gezond te laten blijven en kosten voor het bedrijf te voorkomen. 

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken