De Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden voor een deel betaald uit belastinggeld en voor een deel uit premies die de burgers betalen. Maakt u gebruik van zorg, dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

U kunt bij de gemeente terecht voor hulp uit de WMO of Jeugdwet. Uit welke wet de hulp geboden wordt, is afhankelijk van uw leeftijd. Voor de Zorgverzekeringswet en Wlz gelden deze leeftijdsscheiding niet. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende wetten.

Wilt u weten waar u terecht kunt voor zorg kinderen/jongeren onder de 18 jaar? Dat leest u hier.

Lees verder
 • Zorgverzekeringswet

  Iedereen die woont en werkt in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor zorg. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Jeugdwet

  De Jeugdwet regelt de bescherming van kinderen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijke voor de jeugdhulp en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Utrecht laat deze hulp uitvoeren door het buurtteam bij u in de buurt. Binnen het buurtteam werken medewerkers welke hier speciaal voor zijn opgeleid. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  Wanneer u een beperking heeft, kunt u belemmeringen ervaren op verstandelijk, lichamelijk of psychisch gebied. De gemeente Utrecht kan u helpen bij het vinden van een oplossing, zodat u zo zelfstandig en actief mogelijk kunt blijven leven. Deze hulp van de gemeente is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen (jeugd en volwassenen) die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt vast hoeveel zorg er nodig is. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Zorg voor ongedocumenteerden

  Wie niet in het bezit is van een Nederlandse verblijfstitel en niet uit een EU-land komt, kan geen zorgverzekering afsluiten. Daarom zijn er speciale organisaties die vreemdelingen die medische zorg nodig hebben, ondersteunen. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina