Bij de toekenning van voedselpakketten gaan de voedselbanken uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden (voor o.a. voeding en kleding) nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Er wordt naar elke persoonlijke situatie gekeken.

  • voor een volwassen alleenstaande: € 180,- per maand
  • voor de volgende volwassene (vanaf 18 jaar) kan daar € 60,- bij opgeteld worden
  • per kind jonger dan 18 jaar € 50,-

VoedselbankPLUS Utrecht biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal- juridische ondersteuning geboden. Wekelijks worden vanuit negen uitgiftepunten in Utrecht gratis voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten fungeren tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers zijn centrale punten in de benaderingswijze van de vrijwilligers. Vrijwilligers schenken koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje.

De pakketten moeten persoonlijk afgehaald worden binnen de openingstijden van het betreffende uitgiftepunt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Aanmelden kan direct en door iedereen, telefonisch bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken.

De voorwaarde bij aanmelding is dat er inzicht wordt gegeven in de financiële huishouding. Dit gebeurt middels huisbezoeken of tijdens spreekuren die bij een aantal uitgiftepunten gehouden worden. Er is een aanmeldformulier dat u ingevuld moet meenemen naar de eerste afspraak. 

 

Lees verder
2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina