Voor sommige belastingen van de gemeente en het waterschap kunt u kwijtschelding vragen als u de aanslag niet kunt betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolrechten, waterschapsbelasting en soms ook hondenbelasting. 
Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht).

Om te kunnen vaststellen of u kwijtschelding krijgt, vraagt de gemeente gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, bezittingen als een auto of een eigen huis en over eventuele schulden. Een verzoek om kwijtschelding kan alleen worden ingediend met het formulier Verzoek om kwijtschelding. U kunt dit formulier aanvragen via het digitaal loket op de site van BghU of telefonisch via 088-0640380.

Het vermogen dat u mag hebben zonder belasting te betalen, is lager dan om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger. 

Zie ook 'kwijtschelding van belasting' elders in de U Gids. 

Lees verder
  • Kwijtschelding aanvragen

    U kunt kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU regelt beide belastingen voor de gemeente Utrecht.


    U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via het Digitaal loket / Mijn BghU. Daarvoor hebt u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

    Er is geen aanvraagtermijn om kwijtschelding te vragen voor een aanslag gemeentelijke belastingen of waterschapslasten. Als u een aanslag al hebt betaald en binnen drie maanden ontdekt dat u eigenlijk kwijtschelding had kunnen vragen, kunt u dat binnen die drie maanden alsnog doen.

    Aanbieders

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina