Als inwoner van de gemeente Utrecht kunt u gebruikmaken van verschillende gemeentelijke regelingen als u een laag inkomen hebt en het niet zelfstandig redt.

 • Kijk op de site van de gemeente Utrecht voor een overzicht van alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen in de gemeente.
 • Via berekenuwrecht.nl kunt u zelf nagaan of u recht heeft op landelijke en/of gemeentelijke regelingen om uw inkomen aan te vullen. Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering!
 • Op de site van de Utrechtse Armoedecoalitie staat informatie voor iedereen met een laag inkomen.

Lees verder
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor onverwachte, noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk aan kosten voor rechtsbijstand, hoge woonlasten of een babyuitzet. Bijzondere bijstand voor medische kosten is er alleen in uitzonderlijke situaties. Heeft u zulke bijzondere kosten en kunt u ze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan. Lees verder
 • Checklist inkomsten op orde

  In de Checklist inkomsten op orde vindt u een overzicht van regelingen bij een laag inkomen: regelingen van de gemeente Utrecht en landelijke regelingen. U ziet snel welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, of u er gebruik van kunt maken en waar u een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen (tot 125% van de bijstandsnorm). U kunt deelnemen aan deze verzekering als u in Utrecht woont en een U-pas heeft. Tot 2018 werkt de gemeente samen met Zilveren Kruis. Vanaf 2018 is er de U-polis van Zorg en Zekerheid. Bent u in 2017 verzekerd bij Zilveren Kruis en wilt u de voordelen van de collectieve verzekering behouden, stap dan vóór 31 december 2017 over naar de U-polis.

  Lees verder
 • Extra's bij laag inkomen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een laag inkomen aan te vullen en gebruik te maken van ondersteuning. Denk aan de Weggeefwinkel, de Voedselbank, het U-pas Kindpakket, toeslagen van de gemeente en veel meer. Bekijk de aanbieders
 • Extra's voor kinderen

  Er zijn verschillende regelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een erg laag inkomen. De aanvraag voor deze regelingen loopt in het algemeen via hulpverlenende organisaties. Gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank komen meestal in aanmerking voor alle extra's voor kinderen die hieronder beschreven staan. Bekijk de aanbieders
 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u drie jaar achter elkaar een laag inkomen hebt en jonger bent dan de AOW-leeftijd, krijgt u misschien extra geld van de gemeente. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag. Lees verder
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook als uw inkomen iets boven het minimum ligt kunt u soms kwijtschelding krijgen, namelijk als uw maandelijkse lasten erg hoog zijn. Kwijtschelding wil zeggen dat u de belastingen niet hoeft te betalen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • U-pas

  De U-pas is een gratis kortingspas die u veel voordeel oplevert. U krijgt er korting mee op allerlei activiteiten in de regio Utrecht. Er is ook een speciaal kindpakket waar bepaalde kosten die samenhangen met school uit betaald kunnen worden. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein of Stichtse Vecht. Lees verder
 • VoedselbankPlus Utrecht

  VoedselbankPLUS Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden specifieke inkomenseisen. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

Kijk ook bij...

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina