Voor bijna elke ziekte of handicap, psychisch of lichamelijk, bestaat wel een patiëntenvereniging. Niet alleen patiënten, maar ook mantelzorgers kunnen daar terecht met vragen of voor contact met lotgenoten.

Patiëntenverenigingen werken veelal met vrijwilligers, mensen die zelf of in hun directe omgeving ervaring hebben met een ziekte of handicap. Soms worden er gespreksgroepen voor patiënten en/of hun verzorgers georganiseerd. Veel landelijke patiëntenverenigingen hebben een regionale of plaatselijke afdeling. Als u op zoek bent naar een patiëntenvereniging kan het Steunpunt Mantelzorg u op weg helpen.

Lees verder
 • Ieder(in)

  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn er bij aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking en behartigt daarmee de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, NPCF

  In Nederland vindt u een groot aantal patiëntenverenigingen en zelfhulporganisaties. Ruim 160 patiëntenorganisaties hebben zich gebundeld in de NPCF, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. De federatie komt op voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Solgu

  Het Solgu zet zich in voor het belang van Utrechters met een chronische ziekte of een beperking. Solgu geeft beleidsadvies, beïnvloedt de beeldvorming en verstrekt informatie. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Zorgbelang Gelderland/Utrecht

  Zorgbelang Utrecht ondersteunt in de provincie Utrecht netwerken van zorgvragers die zelf hun belangen behartigen. Dat kunnen ouderen zijn, chronisch zieken, mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, mantelzorgers of jongeren en hun ouders met jeugdzorgervaringen. Maar ook patiëntenverenigingen, Wmo-raden en cliëntenraden. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina